Co nového a nějaké to hlášení

11. srpna 2015 v 0:15 | agrrr |  Nějaké to plkání
Turůůůru turůůůůru, Pozor hlášení!

Zánovní novinka:
Efrít se vdal. Teď jsem Krutopaní Agrrr, nejmocnější z Efrítů, Frostův.

 

Nikoliv černobílý, ale šedivý problém!

14. července 2015 v 22:24 | agrrr |  Témata týdne
Úvodní informace k článku:
Námětem na tento článek jsem se zabývala od doby, kdy po internetu kolují nenávistné propagační texty, a kdy se haló proti uprchlíkům stalo takřka národním sportem. Chtěla jsem jej napsat poněkud v jiném tónu a ve smyslu vysvětlení těm, co se staví do té nenávistné pózy, že ano mají důvod k obavám, ale ať se na chvíli zastaví a popřemýšlí nad tím, proč zastávají tak nenávistnou pózu. Co je k tomu vede? Kde berou informace o tom, že nám hrozí nebezpečí? Jenže český človíček je tuze nerad poučován a obzvláště v rádoby anonymním prostředí internetu, kde při konfrontaci s jiným názorem přechází do těžké ofenzivy, mnohdy až osobním útokům a jakákoliv následná diskuze je marnou ztrátou času. Nakonec já ani nikoho poučovat nechci, nikoho nechci přesvědčovat, že jeho názor je špatný, že by ho měl změnit. Jen bych si přála poukázat na fakt, že situace není černobílá, a že není všechno tak, jak si přečteme v líbivých sloganech na sociálních sítích a že nám jsou v zájmu senzace a prodeje podávány poněkud zkreslené informace.
K tomuto článku jsem se nechala inspirovat především dvěma blogery. Egopdedem, od kterého jsem si s dovolením vypůjčila strukturu a nejvíce řešené otázky, a Surpanem, u kterého došlo zatím k jediné důstojné debatě jakožto spíše-odpůrcem.


Nejvíce řešené problémy:

Proč uprchlíci utíkají a neřeší své problémy doma?
Ze statistických dat OSN vyplývá, že nejčastějším důvodem opuštění domovů bývá vypuknutí ozbrojeného konfliktu. Těch za posledních 5 let vypuklo nejméně 15 - a to 8 v Africe (Pobřeží slonoviny, Středoafrická republika, Libye, Mali, severovýchodní Nigérie, Demokratická republika Kongo, Jižní Súdán a Burundi), 3 na Blízkém východě (Sýrie, Irák a Jemen), jeden v Evropě (Ukrajina) a tři v Asii (Kyrgyzstán, Pákistán a několik oblastí Myanmaru).
Jo jo, budou řešit sami, holejma rukama. (I když zastávám názor, že kdyby se vzbouřili, měli by mnohem větší šance. To nepopírám)
Což vysvětluje i otázku "Proč teď najednou?" - není to najednou je to eskalující problém, který se daří velice špatně řešit. Přičemž největší počet běženců pochází již od roku 2011 ze Sýrie (celkem 7,6 milionu vnitřně vysídlených a 3,88 milionu uprchlíků), následuje Afghánistán (2,59 milionu) a Somálsko (1,1 milionu). Tedy ne najednou, ale tak, jak postupují boje v daných oblastech, tak utíkají lidé do bezpečí, utíkají do sousedních států, do bezpečných oblastí a dál a dál až je to tlačí až na evropská vrátka. Čímž vylučujeme i ono že jdou výlučně do Evropy té země zaslíbené, svobodou a štědrým sociálním systémem oplývající.


Proč je nepošleme zpět? Ať si to tam vyřeší sami!
Co se asi tak stane, když tyto utečence budeme posílat spět? No upřímně, nemusím mít ani věšteckou kouly, ani nemusím vyzpovídat nějakého "ISISáka" aby mi bylo jasné, že například v oblastech ovládaných islámských státem by je namístě všechny postřílely a naházely do hromadných hrobů, jako výstrahu ostatním. Předpokládám, že v afrických oblastech s ozbrojenými konflikty a ovládané novodobými rudými khmery by to pravděpodobně nebylo lepší.
Vyzbrojit je a poslat zpět asi nebude také možné řešení, protože tito lidé nemají žádný vojenský výcvik a ačkoliv je nechci podceňovat, tak by si spousta z nich ustřelila hlavu sama ještě cestou zpátky. (Navíc tu máme ozbrojování třetích stran((cože není úplně košér)), což by se nemuselo líbit Číně, Rusku a dalším těm "zlejm" státům, které by mohly obratem ozbrojovat jiné lidi jinde. - To jen tak na okraj)


Proč to tam nevymlátíme?
Kdo má alespoň základní znalosti a přehled ví, že na mnohá místa posílá Evropa mírové sbory, které se snaží dané situace řešit a hlavně ochránit tamní NEVINNÉ obyvatelstvo. Ne opravdu nemůžeme vzít armádu a jít je tam vyhladit udělat převrat. Opět nám v tom brání mezinárodní smlouvy a úmluvy, Ženevská konvence, pravidla vedení války a politické-mocenská rovnováha sil ve světě. Která by mohla dopadnout hůř než ono ozbrojování.


Ale já je tady nechci!
No tak to máte smůlu. Existuje Základní listina práv a svobod. A není to o dodržování, ale především o využívání práv. Jsou to práva, která mi využíváme dnes a denně, jako je právo na život, (a to i nenarozeného dítěte), právo na svobodu (náboženskou, projevu, myšlení, vyjadřování se), životní podmínky, majetek...
Vychází ze všeobecné deklarace lidských práv a jsou závazné pro všechny! Nedodržování těchto podmínek je poté řešeno, ať už individuálně, tak v rámci států i diplomaticky (Čína - politický nátlak, embarga atd.).
Navíc je tu ještě něco čemu se říká Ženevské konvence , která nám více méně zajišťuje stabilitu a mír, fakt, že nedochází k hromadnému jadernému zbrojení, že se nepoužívají biologické zbraně a že válka musí mít nějaká pravidla, aby nebyli zabíjeni civilisté - nezúčastněné osoby. (teroristé nevedou válku, oni jen bezhlavě zabíjí). Docela fajn ta Ženevská konvence ne?
No a jelikož se tato konvence zabývá především takovýmito problémy, je logické, že se bude zabývat i problémem uprchlictví.
Pro získání ochrany ve formě azylu MUSÍ být žadatel fyzicky mimo území svého státu, musí být prokázáno, že je ve svém původním státě objektivně ohrožen, a že nechce nebo nemůže přijmout jeho ochranu . Z azylu jsou vyloučení konkrétní lidé , třeba váleční zločinci, nebo prostě ti, u koho se důvody pro azyl nepodaří prokázat. VŠICHNI lidé mají ale právo na to, aby se možnost azylu prověřila, pokud o to požádají a během doby, než se jejich případ prověří, nesmí být poslání zpátky do země svého původu. Stejně tak nesmí být trestáni za to, že museli utéct
Aby se předcházelo tomu, že někdo bude azyl zneužívat k legalizaci svého pracovního pobytu, platí po podání žádosti o azyl na nějakou dobu zákaz pracovat. Česko v tomhle patří mezi nejpřísnější a mělo dobu zákazu na jeden rok (porovnejte s připomínkami, že uprchlíci nepracují). Protože rok je hrozně dlouhá doba a člověka to dost vyřídí, tak ve skutečnosti hodně žadatelů pracuje aspoň načerno (srovnejte to s připomínkami o lenosti migrantů ještě jednou).* EU ale změnila pravidla a posunula horní hranici na 9 měsíců. Česko se drží nejdelší možné lhůty a nechalo těch 9 měsíců. (podrobně zde)


Co uprchlík to muslim...
Ehm tak takhle... máte tu dva obrázky a premejšlejte.Ale pro jistotu:
Pobřeží slonoviny: muslimové 35 %, křesťané 20 %, ostatní
Středoafrická republika: animismus (35%), protestantství (25%), římské katolictví (25%), islám (15%)
Libye: islám
Mali: muslimové 90%, domorodá náboženství 9%, křesťané1%
severovýchodní Nigérie: Křesťanství, Islám
Demokratická republika Kongo:římští katolíci 50%, protestanti 20%, kimbangisté 10%, muslimové 10%, jiní křesťané a domorodá náboženství 10%
Jižní Súdán: křesťanství, domorodá náboženství, islám
Burundi: křesťané 67 % (římští katolíci 62 %, protestanti5 %), domorodé náboženství 23 %,muslimové 10 %
Sýrie: sunitští muslimové 74 %, alevité, drúzové a jiné muslimské sekty 16 %, křesťané 10 %, židé
Irák: ší'itský islám (60%-65%), sunnitský islám (32%-37%), křesťané (3%) a další
Jemen: sunnitský islám (60%-65%) ,ší'itský islám (35%-40%)
Ukrajina: pravoslavné a řeckokatolické křesťanství
Kyrgyzstán: muslimové 75 %, ruští pravoslavní 20 %, jiní 5 %
Pákistán: islám
(Zdroj - data sesbíraná z jednotlicých stránek wiki o každém státu)


Na lodích jen silní zdraví muži.
Když jsem debatovala se Surpanem pod jeho článkem, našla jsem statistiku červeného kříže, kde uváděli, že myslím kolem 80% všech dětí, které se na lodích plaví s uprchlíky zemře. Teď bych si nafackovala, že jsem ho neuvedla. Přesto přidám odkaz na lékaře bez hranic, a doporučuju se aspoň podívat na to, kdo na lodích opravdu je.
Ano jsou tam především muži, mladí a v co možná nejlepší formě - aby měli šanci přežít, získat azyl, práci a zažádat o sloučení rodiny. Docela logické.


Když si je sem pustíme, přitáhnou další.
Ano toto není naprosto nereálná věc. Trochu to naráží na předchozí věc. V případě, že se jim dostane azylu unás, mohou po nějaké době, požádat o sloučení rodin. Tudíž zajistí svým dětem a manželce bezpečnou cestu, kdy, nehrozí, že zemřou na lodích. Ano, zde už je na místě mírně zdvižený prst s "pozor". Ale teď trochu logiky a míň emocí, když se tu začlení, sežene práci zažádá třeba o občanství, chce tu mít svoji rodinu, vážně bude chtít dělat vyrvál? A že budou dělat jedno dítě za druhým? Ano u imigrantů je mírně vyšší počet dětí. Nikoliv však takový, aby si naflákali třeba pět dětí a žili z dávek. (pokud se to teda nenaučí od našich spoluobčanů)
Malý graf porodnosti v Nizozemsku, jen pro srovnání.


Budou nám znásilňovat ženy, zabíjet děti, krást práci
Jistě oni od toho utíkají, a hned jak sem dojedou, tak si řeknou, že se jim po tom stýská a i přes hrozbu vyhoštění budou dělat bengál...

Ne, nebudu lhát, kriminalita se s přistěhovalci pravděpodobně mírně zvýší, ano je zde třeba mít opět zdvižený prst s oním pozor. Ale stojím si za tím, že platí presumpce neviny, a nebudeme je předem trestat nepřijetím s tím, že 4 z těch dvou tisíc by mohli jít a vykrást trafiku a další dva se porvat v baru, 20 jet vlakem na černo a 30 močit na veřejnosti?

Pro přehled opět grafík:Budou parazitovat a nebudou mít práci, vždyť ta tu není ani pro nás.
Částečně jsme si to už řekli, 9 měsíců nesmí.
Tito uprchlíci, jako již imigranti za desítky uplynulých let sem přicházejí s tím, že jdou za lepším a jsou ochotni vzít i podřadnou práci, co čecháček vzít nechce, jdou na stavby, k lopatám do fabrik...
Je to i jeden z důvodů, proč je migrace veden jako spíše pozitivní jev.

Bude to ekonomicky náročné. Evropa to nezvládne.
Jistě ze začátku to bude ekonomicky náročné, obzvlášť pokud nenajdeme rozumná řešení a nedohodneme se jako Evropa jak uprchlíky přijmout a co dál. Jistě i vystavění oněch imigračních/azylových táborů bude stát nějaké peníze a bude tu práce se začleněním a vzděláním (naučit je česky, což jako azylanti v cílové zemi musí). No co dál? Pak začnou pracovat, odvádět daně a jako už to s migrací je, dorovnávat úbytek rodilých Čechů, kteří vymíráme a pomalu nemáme na to uživit sami sebe a "nemá, kdo vydělávat na důchodce".
Mimochodem imigranty potřebujeme právě kvůli tomu, i když k nám cestují především z východu. Berou právě tu "podřadnou" práci za pár kaček, kterou nikdo dělat nechce a docela dobře se tu usazují. A největší křiklouni Čechy Čechům o tom asi ani nevědí, jen pro zajímavost jen za rok 2014 tu máme cílových imigrantů - tedy na trvalo - 251 342. (Jo ty dva tisíce jsou opravdu nepřekonatelný problém)

Pro podrobnější informace sem.


Chtěla jsem se ještě vyjádřit k onomu Čechy Čechům, a propagandě pana Okamury, DSSS a Strážců koruny české. Respektive k tomu, jak jsou lidé masově manipulováni a jak nám televize ve snaze vytěžit maximum na sledovanosti lže. Ale jen to by bylo dvakrát tak delší než to, co jsem již napsala a délka celého článku by se stala poněkud neúnosnou. Proto vás odkážu na Acontraria, který problematiku docela pěkně a objektivně zpracoval (ačkoliv je spíše (nejen podle jména) v opozici proti přijímání uprchlíků).
Těm kteří jsou proti přijímání, ale přesto dočetli až sem: děkuju za to že jste mi věnovali váš čas a doufám, že jsem vám dokázala přiblížit a vysvětlit některé věci, ne nechci abyste změnili názor, jen bych si přála obměkčit nárazovou zónu a doufat že vaše výroky nebudou tak fatalistické a destruktivní. A hlavně, než se pustíte do boje proti nim, vezmete skutečná fakta, nikoliv pouhé doměnky.

Těm kteří jsou pro přijímání a přečetli až sem. I vám děkuju za věnovaný čas a doufám, že dokážete pochopit obavy těch, co jsou proti, protože onen zdvižený prst s pozor zde je. A že až s někým budete debatovat, nebude to o urážkách, ale o argumentech.


Další stránky které by vás mohli zajímat a které jsem použila:
http://www.lekari-bez-hranic.cz/

*https://www.facebook.com/Cirrat/posts/10204573329719927?comment_id=10204573351840480

AgrrrEdit 15.7.2015
Zjišťuji, že spousta lidí má zásadní problém s termíny. Takže Imigrant se nerovná Azylant! Platí pro ně i jiná pravidla.
Zatím, co pravidla pro Azylanta jsou vypsána v článku, tak migrantu se týkají výza (pracovní pobytová) - mimo EU. V rámci EU tu máme onen Schengenský prostor. Avšak oboje spadá pod termín migrace.


Chápat rodiče je jak tápat ve snu...

7. července 2015 v 18:58 | agrrr |  Témata týdne
… ne, s mými problém nemám, ti jsou pro mně snadno čitelní a jasní jako rozlehlé pastviny (na které se občas snese krupobití). Zato dnešní rodičové, ti jsou pro mě zakletý labyrint jak ze zlého snu.

 


Nemožná dívka

28. dubna 2015 v 20:54 | agrrr |  Témata týdne
Toto téma je dokonalou záminkou k malé zpovědi. Způsobu, jak o sobě něco málo říct, uplatnit trochu té sebekritiky a nakonec to všechno zmuchlat a hodit za hlavu. K čemu jinému také používat toto malé exhibicionistické místo jako je blog?

Hon na čarodějnice

7. února 2015 v 1:18 | agrrr |  Témata týdne

Když se tak dívám kolem sebe po světě, poslouchám lidi kolem sebe, sleduji naše zpravodajství a čtu různé internetové diskuze, pomalu mě jímá hrůza z toho, co se děje a jak jsou lidé stádovití a ovlivnitelní. Říkám si jestli se náhodou znova a znova neopakuje historie. A uvědomuji si ,že pánové Le Bon a Lenin měli vlastně o chování mas (a mimochodem také manipulaci s nimi) větší pravdu než tušili. Že média a davové šílenství dokáže oblbnout lidi víc než si je kdokoliv ochoten připustit, a že skutečně "dav je jen tak inteligentní jako jeho nejhloupější jedinec."1
A i když se jedná o fakt v závislosti na dění okolo Islámu, ne nemluvím o muslimech, ale o nás všech ostatních lidech.


Změnit zítřek

14. října 2014 v 21:23 | Agrrr |  Témata týdne
Změnit jediný den může být nesmírně ošemetná záležitost. On už jeden jediný okamžik, jedno jediné rozhodnutí může změnit nejen nás samotné, nejen okolnosti kolem nás, ale i lidi kolem nás. Protože to, co rozhoduje o našem osudu, nejsme ani tak my sami, ale naše okolí a situace, kterým jsme vystaveni, výchova která nás vedla k určitým rozhodnutím, jak nám říkají třeba zásady behaviorismu, ale i eugeniky, tedy co nám bylo dáno geneticky. A byť jen jediný den, je pln takových rozhodnutí. Takže vyvstává otázka, je vůbec nejen morálně, ale i eticky správné chtít nějaký den změnit?

Jsem hetero a nestydím se za to

8. července 2014 v 17:24 | Agrrr |  Témata týdne
Jsem heterosexuální. Zvykejte si, je to normální!

Ano je to tak. V dnešní době je to skoro heretické vyjádření. Proč mám takový názor? Hned to vysvětlím.

Abychom si hned na začátku udělali jasno. Noc proti homosexuálům, asexuálům, transsexuálům ani nikomu jinému, co se označuje koncovkou "sexuál" nemám. Mám dokonce pár přátel mezi homosexuály a transsexuály. Je to jejich věc a mě do toho nic není. Tak proč to prvotní vyjádření?
Právě proto, že je to každého věc!

V současnosti se především mezi mladými děvčaty (ne, nejsem stará) objevila móda (no, ono už to asi probíhá delší dobu, ale já to pozoruju za posledních cca 5 let), stavět homosexualitu na piedestal. Z části za to možná může proniknutí japonské pornografické produkce i na náš trh. Ano mluvím o hentai a jeho pod-žánru yaoi. Což o to, já to taky sleduju. Ale to je zase moje věc...
Ano stala se z toho móda, a to dost protivná. Kdo není homosexuální orientace není in. Pokud náctiletý kluk aspoň přitepleně nevypadá, holku si nenajde. Je to norma.

Další věc. Znáte, popřípadě pamatujete seriál "Malá velká Británie"? Pamatujete na toho jediného homosexuála ve vesnici? Tak to prosím nebyl homosexuál, to byla normální buzna! Snaha za každou členu vyčlenit se a dát o sobě vědět. Zviditelnit se a jasně dávat najevo jak to má těžký.
Jenže takových křiklounů je všude kolem hodně. Pokud je to normální, tak proč na sebe furt upozorňují? Jou jim snad upírána jejich práva? Nemám ten pocit. Ano stále ještě nemají právo adopce. A já proti tomu nejsem. Ale to neznamená, že musejí chodit průvodem a polonahatý všem ukazovat sovu sexuální orientaci. Ne? Sakra já si to se svým mužíčkem taky nerozdávám na veřejných místech.

Ironií je, že i mí homosexuálně orientovaní přátelé to nesnáší. Tihle jedinci, co na sebe upozorňují a snaží se na sebe strhnout pozornost. Právě na myšlenku oddělení těchhle dvou skupin mě přivedli oni. Jedná se o manželství (dobře registrované partnerství) dvou mužů, s tím že jeden z nich prohlásil: "mno já jsem sice teplej, ale za tyhle buzeranty se stydím...".

Sexuální orientace je každého věc. Takže nevidím důvod proč by mi měla být předhazována jedna, či druhá jako ta "lepší". Ano v historii byly doby, kdy demonstrace a průvody měly svůj účel. Vydobytí stejných práv pro všechny sexuální orientace. Ale pokud je mi známo, tak to už v dnešní době sakra není potřeba. A boj za adopci lze vyjádřit i poněkud účelnějším a myslím, že i zodpovědnějším způsobem, než veřejným exhibicionismem.

Ostatně já taky nechodím s transparentem "Jsem hetero - zvykejte si je to normální. Mám stejná práva a svobody!"
I když, tak si říkám, on by takový heterosexuální průvod vůbec nebyl na škodu.A na závěr, tady video z Malé velké Británie pro ty, kteří by náhodou neznali ;-)


Krutpaní Agrrr nejmocnější z Efrítů

Úplně První Článek

7. července 2014 v 13:57 | Agrrr |  Nějaké to plkání
Mnohdy člověk práskne dveřma a myslí si, že už se nikdy nevrátí. Spálí všechny mosty, nechá si poslední vzpomínkovou fotku, otočí se na podpadku a odkráčí. Jenže... jenže, co když ho některé cesty zavedou zpět?

Když jsem tu před pár lety skončila s blogováním, zkutečně jsem za sebou oněmi pomyslnými dveřmi praštila. Bylo v tom vícero faktorů. Od celkového prostředí, které se tu velmi markantně a hlavně velmi rychle změnilo, tak že se jeden ani nestačil přizpůsobit, až po určitou setrvačnost pádu. Prostě všechno bylo jinak, lidé byli jiní, oprsklejší a protivnější, přitom se tvářili jako ti nejsluníčkovější stvoření na světě. Ano vadilo mi to. Vadila mi celá změna tohoto prostředí, na které jsem si za ty tři roky blogování zvykla. Říkala jsem si, čert to vem, půjdu jinam. Jenže to už taky nebylo ono. Recenzování knížek, politické názory, historky ze školy (ano Agrrruška mezi tím dostudovala a je z ní Bacil), zahraniční stáž a hromady konferencí. Jenže právě v rámci studia se času nedostávalo a tak další a další pokusy o oživení záliby umírněného exhibicionismu, především toho mentálního, pomalu umlkly a pozornost se přesunula jinam.

Ale přiznám se chybí mi ten pocit, kdy napíšu nějaký svůj názor, sarkastickou poznámku, nebo prostě jen zážitek, a lidé, další písmenkožrouti k tomu přidávají své názory a své postřehy či životní události. Vždyť právě díky blogování jsem si našla skupinku opravdu dobrých přátel, se kterými si stále velmi rozumím a to i přes fakt, že už dávno jsem se každý vydali jinou cestou. A já jako relativní vlk samotář, si vážím každého jedince, který mi neleží v žaludku, ani po sežrání.

Možná to je důvod proč tady. Proč ne jiná doména. Protože chci být čtena. Sobecky a nepokrytě, ano, chci abyste mě četli. A jelikož stále ještě neplánuju vydat papírovou knihu (a vlastně už dávno po tom ani netoužím (ačkoliv - to se musím pochlubit, mně najdete v odborné publikaci a v novinovém výtisku)) je tohle stále jediná cesta jak vám své texty vnutit ;-)

Další zvláštností je, že si mně vy, vy, co jste mě zažili a četli, stále pamatujete. Že se ke mně hlásíte na diskuzních fórech, na festivalech, v tescu v Praze. Sakryš, to bych sama sobě nemohla udělat, takhle se nadobro ztratit.

Ani vám, ani sobě nemůžu slíbit, že tu budou příspěvky pravidelně třikrát týdně jako na stříbrném podnosu. A ne, nemohu zaručit, že to bude to, co tenkrát, přece jen já i vy, všichni už jsme někde jinde. Ale kdo ví, třeba to bude to právě pro mně ;-)Krutopaní Agrrr nejmocnější z Efrítů

Kam dál