Nikoliv černobílý, ale šedivý problém!

14. července 2015 v 22:24 | agrrr |  Témata týdne
Úvodní informace k článku:
Námětem na tento článek jsem se zabývala od doby, kdy po internetu kolují nenávistné propagační texty, a kdy se haló proti uprchlíkům stalo takřka národním sportem. Chtěla jsem jej napsat poněkud v jiném tónu a ve smyslu vysvětlení těm, co se staví do té nenávistné pózy, že ano mají důvod k obavám, ale ať se na chvíli zastaví a popřemýšlí nad tím, proč zastávají tak nenávistnou pózu. Co je k tomu vede? Kde berou informace o tom, že nám hrozí nebezpečí? Jenže český človíček je tuze nerad poučován a obzvláště v rádoby anonymním prostředí internetu, kde při konfrontaci s jiným názorem přechází do těžké ofenzivy, mnohdy až osobním útokům a jakákoliv následná diskuze je marnou ztrátou času. Nakonec já ani nikoho poučovat nechci, nikoho nechci přesvědčovat, že jeho názor je špatný, že by ho měl změnit. Jen bych si přála poukázat na fakt, že situace není černobílá, a že není všechno tak, jak si přečteme v líbivých sloganech na sociálních sítích a že nám jsou v zájmu senzace a prodeje podávány poněkud zkreslené informace.
K tomuto článku jsem se nechala inspirovat především dvěma blogery. Egopdedem, od kterého jsem si s dovolením vypůjčila strukturu a nejvíce řešené otázky, a Surpanem, u kterého došlo zatím k jediné důstojné debatě jakožto spíše-odpůrcem.


Nejvíce řešené problémy:

Proč uprchlíci utíkají a neřeší své problémy doma?
Ze statistických dat OSN vyplývá, že nejčastějším důvodem opuštění domovů bývá vypuknutí ozbrojeného konfliktu. Těch za posledních 5 let vypuklo nejméně 15 - a to 8 v Africe (Pobřeží slonoviny, Středoafrická republika, Libye, Mali, severovýchodní Nigérie, Demokratická republika Kongo, Jižní Súdán a Burundi), 3 na Blízkém východě (Sýrie, Irák a Jemen), jeden v Evropě (Ukrajina) a tři v Asii (Kyrgyzstán, Pákistán a několik oblastí Myanmaru).
Jo jo, budou řešit sami, holejma rukama. (I když zastávám názor, že kdyby se vzbouřili, měli by mnohem větší šance. To nepopírám)
Což vysvětluje i otázku "Proč teď najednou?" - není to najednou je to eskalující problém, který se daří velice špatně řešit. Přičemž největší počet běženců pochází již od roku 2011 ze Sýrie (celkem 7,6 milionu vnitřně vysídlených a 3,88 milionu uprchlíků), následuje Afghánistán (2,59 milionu) a Somálsko (1,1 milionu). Tedy ne najednou, ale tak, jak postupují boje v daných oblastech, tak utíkají lidé do bezpečí, utíkají do sousedních států, do bezpečných oblastí a dál a dál až je to tlačí až na evropská vrátka. Čímž vylučujeme i ono že jdou výlučně do Evropy té země zaslíbené, svobodou a štědrým sociálním systémem oplývající.


Proč je nepošleme zpět? Ať si to tam vyřeší sami!
Co se asi tak stane, když tyto utečence budeme posílat spět? No upřímně, nemusím mít ani věšteckou kouly, ani nemusím vyzpovídat nějakého "ISISáka" aby mi bylo jasné, že například v oblastech ovládaných islámských státem by je namístě všechny postřílely a naházely do hromadných hrobů, jako výstrahu ostatním. Předpokládám, že v afrických oblastech s ozbrojenými konflikty a ovládané novodobými rudými khmery by to pravděpodobně nebylo lepší.
Vyzbrojit je a poslat zpět asi nebude také možné řešení, protože tito lidé nemají žádný vojenský výcvik a ačkoliv je nechci podceňovat, tak by si spousta z nich ustřelila hlavu sama ještě cestou zpátky. (Navíc tu máme ozbrojování třetích stran((cože není úplně košér)), což by se nemuselo líbit Číně, Rusku a dalším těm "zlejm" státům, které by mohly obratem ozbrojovat jiné lidi jinde. - To jen tak na okraj)


Proč to tam nevymlátíme?
Kdo má alespoň základní znalosti a přehled ví, že na mnohá místa posílá Evropa mírové sbory, které se snaží dané situace řešit a hlavně ochránit tamní NEVINNÉ obyvatelstvo. Ne opravdu nemůžeme vzít armádu a jít je tam vyhladit udělat převrat. Opět nám v tom brání mezinárodní smlouvy a úmluvy, Ženevská konvence, pravidla vedení války a politické-mocenská rovnováha sil ve světě. Která by mohla dopadnout hůř než ono ozbrojování.


Ale já je tady nechci!
No tak to máte smůlu. Existuje Základní listina práv a svobod. A není to o dodržování, ale především o využívání práv. Jsou to práva, která mi využíváme dnes a denně, jako je právo na život, (a to i nenarozeného dítěte), právo na svobodu (náboženskou, projevu, myšlení, vyjadřování se), životní podmínky, majetek...
Vychází ze všeobecné deklarace lidských práv a jsou závazné pro všechny! Nedodržování těchto podmínek je poté řešeno, ať už individuálně, tak v rámci států i diplomaticky (Čína - politický nátlak, embarga atd.).
Navíc je tu ještě něco čemu se říká Ženevské konvence , která nám více méně zajišťuje stabilitu a mír, fakt, že nedochází k hromadnému jadernému zbrojení, že se nepoužívají biologické zbraně a že válka musí mít nějaká pravidla, aby nebyli zabíjeni civilisté - nezúčastněné osoby. (teroristé nevedou válku, oni jen bezhlavě zabíjí). Docela fajn ta Ženevská konvence ne?
No a jelikož se tato konvence zabývá především takovýmito problémy, je logické, že se bude zabývat i problémem uprchlictví.
Pro získání ochrany ve formě azylu MUSÍ být žadatel fyzicky mimo území svého státu, musí být prokázáno, že je ve svém původním státě objektivně ohrožen, a že nechce nebo nemůže přijmout jeho ochranu . Z azylu jsou vyloučení konkrétní lidé , třeba váleční zločinci, nebo prostě ti, u koho se důvody pro azyl nepodaří prokázat. VŠICHNI lidé mají ale právo na to, aby se možnost azylu prověřila, pokud o to požádají a během doby, než se jejich případ prověří, nesmí být poslání zpátky do země svého původu. Stejně tak nesmí být trestáni za to, že museli utéct
Aby se předcházelo tomu, že někdo bude azyl zneužívat k legalizaci svého pracovního pobytu, platí po podání žádosti o azyl na nějakou dobu zákaz pracovat. Česko v tomhle patří mezi nejpřísnější a mělo dobu zákazu na jeden rok (porovnejte s připomínkami, že uprchlíci nepracují). Protože rok je hrozně dlouhá doba a člověka to dost vyřídí, tak ve skutečnosti hodně žadatelů pracuje aspoň načerno (srovnejte to s připomínkami o lenosti migrantů ještě jednou).* EU ale změnila pravidla a posunula horní hranici na 9 měsíců. Česko se drží nejdelší možné lhůty a nechalo těch 9 měsíců. (podrobně zde)


Co uprchlík to muslim...
Ehm tak takhle... máte tu dva obrázky a premejšlejte.Ale pro jistotu:
Pobřeží slonoviny: muslimové 35 %, křesťané 20 %, ostatní
Středoafrická republika: animismus (35%), protestantství (25%), římské katolictví (25%), islám (15%)
Libye: islám
Mali: muslimové 90%, domorodá náboženství 9%, křesťané1%
severovýchodní Nigérie: Křesťanství, Islám
Demokratická republika Kongo:římští katolíci 50%, protestanti 20%, kimbangisté 10%, muslimové 10%, jiní křesťané a domorodá náboženství 10%
Jižní Súdán: křesťanství, domorodá náboženství, islám
Burundi: křesťané 67 % (římští katolíci 62 %, protestanti5 %), domorodé náboženství 23 %,muslimové 10 %
Sýrie: sunitští muslimové 74 %, alevité, drúzové a jiné muslimské sekty 16 %, křesťané 10 %, židé
Irák: ší'itský islám (60%-65%), sunnitský islám (32%-37%), křesťané (3%) a další
Jemen: sunnitský islám (60%-65%) ,ší'itský islám (35%-40%)
Ukrajina: pravoslavné a řeckokatolické křesťanství
Kyrgyzstán: muslimové 75 %, ruští pravoslavní 20 %, jiní 5 %
Pákistán: islám
(Zdroj - data sesbíraná z jednotlicých stránek wiki o každém státu)


Na lodích jen silní zdraví muži.
Když jsem debatovala se Surpanem pod jeho článkem, našla jsem statistiku červeného kříže, kde uváděli, že myslím kolem 80% všech dětí, které se na lodích plaví s uprchlíky zemře. Teď bych si nafackovala, že jsem ho neuvedla. Přesto přidám odkaz na lékaře bez hranic, a doporučuju se aspoň podívat na to, kdo na lodích opravdu je.
Ano jsou tam především muži, mladí a v co možná nejlepší formě - aby měli šanci přežít, získat azyl, práci a zažádat o sloučení rodiny. Docela logické.


Když si je sem pustíme, přitáhnou další.
Ano toto není naprosto nereálná věc. Trochu to naráží na předchozí věc. V případě, že se jim dostane azylu unás, mohou po nějaké době, požádat o sloučení rodin. Tudíž zajistí svým dětem a manželce bezpečnou cestu, kdy, nehrozí, že zemřou na lodích. Ano, zde už je na místě mírně zdvižený prst s "pozor". Ale teď trochu logiky a míň emocí, když se tu začlení, sežene práci zažádá třeba o občanství, chce tu mít svoji rodinu, vážně bude chtít dělat vyrvál? A že budou dělat jedno dítě za druhým? Ano u imigrantů je mírně vyšší počet dětí. Nikoliv však takový, aby si naflákali třeba pět dětí a žili z dávek. (pokud se to teda nenaučí od našich spoluobčanů)
Malý graf porodnosti v Nizozemsku, jen pro srovnání.


Budou nám znásilňovat ženy, zabíjet děti, krást práci
Jistě oni od toho utíkají, a hned jak sem dojedou, tak si řeknou, že se jim po tom stýská a i přes hrozbu vyhoštění budou dělat bengál...

Ne, nebudu lhát, kriminalita se s přistěhovalci pravděpodobně mírně zvýší, ano je zde třeba mít opět zdvižený prst s oním pozor. Ale stojím si za tím, že platí presumpce neviny, a nebudeme je předem trestat nepřijetím s tím, že 4 z těch dvou tisíc by mohli jít a vykrást trafiku a další dva se porvat v baru, 20 jet vlakem na černo a 30 močit na veřejnosti?

Pro přehled opět grafík:Budou parazitovat a nebudou mít práci, vždyť ta tu není ani pro nás.
Částečně jsme si to už řekli, 9 měsíců nesmí.
Tito uprchlíci, jako již imigranti za desítky uplynulých let sem přicházejí s tím, že jdou za lepším a jsou ochotni vzít i podřadnou práci, co čecháček vzít nechce, jdou na stavby, k lopatám do fabrik...
Je to i jeden z důvodů, proč je migrace veden jako spíše pozitivní jev.

Bude to ekonomicky náročné. Evropa to nezvládne.
Jistě ze začátku to bude ekonomicky náročné, obzvlášť pokud nenajdeme rozumná řešení a nedohodneme se jako Evropa jak uprchlíky přijmout a co dál. Jistě i vystavění oněch imigračních/azylových táborů bude stát nějaké peníze a bude tu práce se začleněním a vzděláním (naučit je česky, což jako azylanti v cílové zemi musí). No co dál? Pak začnou pracovat, odvádět daně a jako už to s migrací je, dorovnávat úbytek rodilých Čechů, kteří vymíráme a pomalu nemáme na to uživit sami sebe a "nemá, kdo vydělávat na důchodce".
Mimochodem imigranty potřebujeme právě kvůli tomu, i když k nám cestují především z východu. Berou právě tu "podřadnou" práci za pár kaček, kterou nikdo dělat nechce a docela dobře se tu usazují. A největší křiklouni Čechy Čechům o tom asi ani nevědí, jen pro zajímavost jen za rok 2014 tu máme cílových imigrantů - tedy na trvalo - 251 342. (Jo ty dva tisíce jsou opravdu nepřekonatelný problém)

Pro podrobnější informace sem.


Chtěla jsem se ještě vyjádřit k onomu Čechy Čechům, a propagandě pana Okamury, DSSS a Strážců koruny české. Respektive k tomu, jak jsou lidé masově manipulováni a jak nám televize ve snaze vytěžit maximum na sledovanosti lže. Ale jen to by bylo dvakrát tak delší než to, co jsem již napsala a délka celého článku by se stala poněkud neúnosnou. Proto vás odkážu na Acontraria, který problematiku docela pěkně a objektivně zpracoval (ačkoliv je spíše (nejen podle jména) v opozici proti přijímání uprchlíků).
Těm kteří jsou proti přijímání, ale přesto dočetli až sem: děkuju za to že jste mi věnovali váš čas a doufám, že jsem vám dokázala přiblížit a vysvětlit některé věci, ne nechci abyste změnili názor, jen bych si přála obměkčit nárazovou zónu a doufat že vaše výroky nebudou tak fatalistické a destruktivní. A hlavně, než se pustíte do boje proti nim, vezmete skutečná fakta, nikoliv pouhé doměnky.

Těm kteří jsou pro přijímání a přečetli až sem. I vám děkuju za věnovaný čas a doufám, že dokážete pochopit obavy těch, co jsou proti, protože onen zdvižený prst s pozor zde je. A že až s někým budete debatovat, nebude to o urážkách, ale o argumentech.


Další stránky které by vás mohli zajímat a které jsem použila:
http://www.lekari-bez-hranic.cz/

*https://www.facebook.com/Cirrat/posts/10204573329719927?comment_id=10204573351840480

AgrrrEdit 15.7.2015
Zjišťuji, že spousta lidí má zásadní problém s termíny. Takže Imigrant se nerovná Azylant! Platí pro ně i jiná pravidla.
Zatím, co pravidla pro Azylanta jsou vypsána v článku, tak migrantu se týkají výza (pracovní pobytová) - mimo EU. V rámci EU tu máme onen Schengenský prostor. Avšak oboje spadá pod termín migrace.

 


Komentáře

1 acontrario acontrario | Web | 15. července 2015 v 0:20 | Reagovat

Když vidím ty odkazy na Listinu napadá mě, nestuduješ náhodou práva? :D
Nicméně listina a zákony jsou jedna věc, ale jak říkal Tomy Angelo: svět se neřídí zákonama na papíře, svět říděj lidi.. Takže by klidně šlo vojensky zakročit. Stačí si vzpomenout na Irák, kde mezinárodní společenství taky nakonec sklaplo. Ruska ani Číny bych se v tomhle případě nebál, oni s muslimama taky mají svoje zkušenosti.
Imigranti a kriminalita, taky zajímavá otázka. Zrovna tenhle graf není moc vypovídající. Vypovídající by byl graf, kde by bylo vidět, kolik je procent imigrantů a kolik procent trestných činů mají na svědomí.
Ono celkově tohle téma je nevyčerpatelný. Když pomineme pár radikálů na straně odpůrců i zastánců, nakonec se stejně zasekneme na jiným názorovým postavení každýho člověka. Kdo je konzervativní, ten nebude chtít nic riskovat a naopak liberálové by tomu dali šanci. Obě strany si to jsou schopný vyargumentovat, takže jsme na mrtvým bodě a nikdo neví, co teď :)

3 agrrrefrit agrrrefrit | Web | 15. července 2015 v 11:35 | Reagovat

[1]: V tomhle konkrétním případě musím říct - ne hůř. Politologie.
Já bych se naopak poslat ozbrojené síly bála. Jde o to, že nejsme nevyčerpatelní. Máme svoje vojáky na východě (Ukrajina, a víc na východ státy ovládané ISIS, oblasti Izraele atd..), kde se válčí, jsou stále v Korei(modré barety), kde hlídají příměří. Tak je pošleme i do srdce Afriky. Bojím se, že to by pro nás byla větší ekonomická herda než, to přijímání. Navíc boje na více frontách nikdy nejsou dobré. A pak jsou tu ty mocenské třenice o práva vlivu nad danou oblastí.
No s tou argumentací mám problém, protože jak to sleduju, funguje to formou šíření paniky a dál předávání poplašných správ o tom, že náš všichni znásilní a pak vycucají sociální systém. Z čehož u pomalu přicházím o vlasy.

[2]: Díky, Staníku, tady je to velice pěkně rozepsané, obzvlášť s tou kriminalitou.

4 acontrario acontrario | 15. července 2015 v 11:38 | Reagovat

[2]: Idnes překvapilo, pěknej článek.
Nicméně ten mýtus o kriminalitě, což mi přijde jako jeden z nejzásadnějších problémů, v podstatě potvrdil.
A ten odstavec o znásilnění je doufám jenom špatná formulace, protože z toho mám pocit, jako by se to snažili obhajovat.
Taky sem se podíval na jejich odkaz k nezaměstnanosti, kde údajně imigranti mají jenom mírně vyšší nezaměstnanost - Švédsko - průměr 8%, imigranti 16%, VB - průměr 5,5%, imigranti 9%, Dánsko - průměr 4,8%, imigranti 12%... Takže jo, imigranti sice pracujou, ale pořád míň, než zbytek.
Navíc tam nejsou statistiky, co vlastně dělají. A nemyslím si, že většina dělá práce, kde je potřeba specializace, ale spíš manuální. A těch bude s přibývajícím počtěm imigrantů ubývat...

5 agrrrefrit agrrrefrit | Web | 15. července 2015 v 12:23 | Reagovat

[4]: Ano to už je zkutečný problém. (Je dobré hledat ZKUTEČNÉ problémy - rizika,  na které se zaměřit a následně se je snažit eliminovat. Fabulace a domněnky vydávané za pravdu mě vytáčí už do nepříčetnosti). Který by se dal, však řešit rekvalifikací, vzděláním a přiznejme si kolik přistěhovalců k nám je schopna se uživit, kolik jich začalo samo podnikat (hmmm kebab okýnka), a další fakt - další generace již budou nejen plně mluvit česky ale v podstatě to budou plnohodnotní Češi. (Dobrýma pozitivním příkladem by mohli být Vietnamci a Ukrajinci). Ano je to spíše pozitivní představa, ale asi jsem v tomto ohledu spíše pozitivista, co se snaží hledat příležitost, namísto problémů.

Stejně tak kriminalita. Během pobytu v azylovém táboře budou dost izolovaní od zbytku světa a už jen z psychologických důvodů a z faktu, že v takovém případě stačí jeden dva opravdu problémoví jedinci (dav je jen tak inteligentní jako jeho nejhloupější jedinec ((Le Bon)) psychologie davu) může docházet ke vzpourám a  problémům. K těmto problémům může a bude pravděpodobně docházet i pokud místo začlenění do společnosti vznikne gheto. Pokud budou zařazeni do běžné společnosti, s příležitostmi a povinnostmi jako každý běžný občan, věřím, že takový problém se minimalizuje. (Ano, já vím magor se najde v jakékoliv skupině).

Abych trochu vysvětlila svoje rozhořčení, dva tisíce azylantů jsou nepřekonatelný problém a jedná se o invazi - kulturní a náboženskou, ale přirozená migrace ve statisících ze všech koutů světa (a to i muslimských zemí) nikomu nevadí.

6 acontrario acontrario | 15. července 2015 v 13:38 | Reagovat

Důležitý je, jestli ti noví přistěhovalci mají zájem pracovat. Z vyjádření některých z nich ten pocit nemám..
Ghetta. Oni vzniknou, protože společnost je naladěná negativně a nebude mít zájem je přijmout. A není to jenom problém Čechů, ghetta jsou i ve Francii, Anglii a přístup společnosti žádným zákonem nezměníš.
A k poslednímu odstavci - já myslím, že nejde o 2000 azylantů. Ono jich bude přibývat každým rokem, protože situace v Asii a Africe se od Arabskýho jara nijak nelepší a z 2000 jich může být 20 000... Proto si myslím, že i když by vojenskej zásah v Sýrii byl drahej, měli bysme to udělat a čím dřív, tím líp.
Ti vojáci na Ukrajině, v Koreji nebo Izraeli, to sou malinký počty, nic, co by neumožňovalo velkou akci jinde.
Navíc by stačilo nechovat se jako uražený děcko a zkusit do takové akce zapojit Rusko. Společná akce s USA by mohla prospět oboum stranám. I když dneska už je otázka, jestli by Rusko do něčeho takovýho mělo zájem jít...

7 Egoped Egoped | E-mail | Web | 15. července 2015 v 16:46 | Reagovat

[4]: Jop, sice pracují, ale ne tak jako domácí. Pořád ale imigranti odvádí do systému víc peněz, než kolik berou (podle OECD). Čili jsme pořád ještě v plusu. Což ale na druhou stranu nepopírá argument, že nepřispívají tolik jako domácí obyvatelstvo.

Ale je to stejně nedostatečná statistika, poněvadž není imigrant jako imigrant, že ano. A přesnější čísla, jak který člověk z jaké země pracuje a přispívá do systému nové země, asi nejsou. Osobně nejsem proti zpřísnění sociální politiky, ale..sakra..to je hrozně složitá věc :)

[5]: *Skutečný, Agrrr, Skutečný! :)

[6]: Nedovedu si představit ten randál, když by se našim občanům řeklo, že by jich mělo být 20 tisíc. To by byla hotová politická sebevražda a řekl bych, že nejen u nás. Nemám však křišťálovou kouli, tak těžko předpovídat, co bude za rok nebo za dva.

Ad ghetta - to je věčnej problém začarovaného kruhu. Jako u nás s Romy. Pro společnost je náročné je začlenit (pro často pochopitelné důvody) a ti Romové, co se začlenit chtějí a snaží se o to, tak naráží na problémy od bílé většiny, protože ti mají zase negativní zkušenosti.

Jako většinou jsou dva možné pohledy a obou jsou svým způsobem pochopitelné i pravdivé: jeden, co říká "proč bychom se měli o někoho starat, ať si pomohou sami, mě taky nikdo za ručičku nevede" - ten je jednodušší na provedení a druhý, který říká "je potřeba jim pomoct, i když to bude stát hodně peněz a energie, protože když se zlepší podmínky menšiny, pomůže to i většině" - ten je obtížnější a hůř se prosazuje, i když na rozdíl od první možnosti má vyšší šanci na nějaký dlouhodobější oboustranný úspěch.

Ad možnost vojenského zásahu - asi nelze ani ve snu předpokládat, že by se Obama rozhodl najednou zakročit, když se celou dobu v úřadu snaží držet se zpátky. EU je na to moc měkká a řekl bych, že nemá ani prostředky a má dost starostí s Ukrajinou a Řeckem. A Rusko? Obávám se, že to pojede dřív čert na bruslích do práce, než by chtěl Putin poslat vojáky do Sýrie (byť jako součást nějaké koalice pod OSN). Tam se pere tolik různých stran, že by asi nikdo neuměl říct, co by následovalo, když by intervenoval ještě jiný stát. A upřímně nevím, co by z toho zrovna Rusko mělo - tomu se spíš hodí, jak je teď EU zkoušena na různých frontách, než ji jakkoliv pomáhat.

8 agrrrefrit agrrrefrit | Web | 15. července 2015 v 17:15 | Reagovat

[7]: Stydím, stydínkuju!

Pokud jde o vojenskou akci, přiznávám, že mě by se asi taky nejvíce líbila, ale ono to je neproveditelné už jen pro to, že Evropa ani Nato se na tom nebudou schopni dohodnout. Obzvláště po tom, co se stalo v Libyi po zásahu NATO (která se původně vůbec účastnit nechtěla). Myslím, že se hodí pořekadlo o spálených prstech.

Rusko by souhlasilo, pokud by mělo od Evropy výhody, zrušení sankcí a embarg + přistoupení na požadavky. Stal by se z takové spolupráce mocenský kšeft a pro nás ještě hůř.
Mocenské třenice jsou prostě stále velkým problémem a proto se Evropa snaží zuby nehty držet mezinárodních úmluv, aby nikdo ze "soupeřů" nemohl říct ani popel.

Takže všeobecně užívaný argument: "musí se jim pomoct tam" je pro mně docela úsměvný, protože krom humanitární a ekonomické pomoci si to nějak nedokážu představit.

9 Libor Libor | Web | 17. července 2015 v 10:47 | Reagovat

Pěkně sesumírovaný text. Bohuel se ale domnívám, že někteří lidé po přečtení několika řádek (popř. po zjištění, že studuješ politologii - tedy "sluníčkařský pseudoobor") nebudou chtít text ani dočíst, natož rozumně diskutovat.

10 agrrr agrrr | Web | 17. července 2015 v 11:53 | Reagovat

[9]:
No, on zrovna moc sluníčkářský není. Když do toho člověk vidí, tak je mu z toho docela smutno. Stejně jako s těmito uprchlíky. Ta bezmoc je tady i z pohledu Evropy.
Jenže to člověk, který se o politiku nezajímá zrovna moc nevidí. A v tom vidím problém já.

Každopádně děkuju.

11 acontrario acontrario | Web | 17. července 2015 v 15:23 | Reagovat

[9]: Tak to že studuje politologii tuším padlo až v komentářích, takže toho si všimnou až nakonec :)

12 Libor Libor | Web | 18. července 2015 v 23:05 | Reagovat

[10]: Však já jsem to studoval taky, ale minimálně nálepku "pseudohumanistický pseudoobor" by si to z něčích selsky moudrých úst jistě zasloužilo :).

13 all-is-magic all-is-magic | E-mail | Web | 19. července 2015 v 22:40 | Reagovat

Přesně jak píšeš. Je mi někdy až špatně z těch lidí, kteří by je nejraději všechny do jednoho poslali zpátky nebo je nechali utopit někde na člunu... Nemůžeme to takhle zjednodušovat. Ale to zřejmě natvrdlí lidé nepochopí...

14 Van Vendy Van Vendy | Web | 20. července 2015 v 11:03 | Reagovat

[7]: "Pořád ale imigranti odvádí do systému víc peněz, než kolik berou (podle OECD). Čili jsme pořád ještě v plusu. Což ale na druhou stranu nepopírá argument, že nepřispívají tolik jako domácí obyvatelstvo."
Jak imigranti odvádí do systému víc peněz, než berou? Když sem přišli s holýma rukama (někteří pravdi s iphonama, ale ti jsou možná spíš v Maďarsku nebo v Itálii) a všechny ty peníze dali za přepravu? Já ti nevím, ale logicky to nechápu, když nemají peníze a několik měsíců budou pobírat jen dávky, což je pochopitelné, z něčeho musí žít, jak mezitím odvedou do systému víc peněz, než přijmou? Tady bych ráda vysvětlení.

15 Van Vendy Van Vendy | Web | 20. července 2015 v 11:18 | Reagovat

Musím ocenit dobře sestavený a odkazy podložený článek. Je vidět, že sis dala práci a jsi v tom pečlivá.
Jen mi prosím vysvětli, proč v Itálii obsazují byty rodinných Italů (to bylo v první fázi), proč při plavbě z lodě vyhazovali křesťanské uprchlíky (četla jsem někde ve zprávách), proč se chovají jak hovada. Když strádám a mám hlad, jsem vděčna za první přístřešek a balíček jídla a ne že s ním házím na zem a vyžaduji třikrát denně teplé meníčko.
Ostatně, co jsem viděla popis jídla, které dostávali v balíčku, tak pacienti v našich nemocnicích mívají horší blivajzy. Ale to jsem odbočila.

16 Egoped Egoped | E-mail | Web | 20. července 2015 v 11:59 | Reagovat

[14]: Byla řeč o imigrantech jako celku, tedy nejen těch,o kterých se poslední měsíce píše jako o uprchlících, ale všech (třeba když se Čech rozhodne vyjet a žít v Německu). Cituji: "In  most  countries,  except  in  those  with a large share of older migrants, migrants contribute more  in  taxes  and  social  contributions  than  they receive in individual benefits."

Nepřestane mě fascinovat, jak bleskurychle a zaručeně se rozšiřují zprávy o tom, když má zrovna nějaký uprchlík v ruce telefon :) Něco tématicky tragikomického pro pobavení: https://www.facebook.com/hnutiusvit.cz/videos/951982111519647/ Asi budu sledovat i jejich další videa, legrace není nikdy dost.

Samozřejmě pokud se bavíme o těch, kteří žádají o azyl, tak ti pracovat nějakou dobu přímo nesmí, jak bylo psáno i ve článku. Takže ano - tuto dobu je bude zabezpečovat stát - my všichni daňoví poplatníci.

Komentář č.15 nechám slečně autorce, i když mě svrbí prsty se k němu taky vyjádřit :)

17 agrrrefrit agrrrefrit | Web | 20. července 2015 v 15:38 | Reagovat

[15]: Děkuji. Snažila jsem se o co nejvíce objektivní vysvětlení a trochu uhašení šířící se paniky a poplašných zpráv.

K Vystěhovávání Italů z bytů jsem nenašla žádné informace (hledala jsem je hodinu a půl) Krom jednoho prohlášení nějaké slečny na FB. Jestli k této informaci máš odkaz, tak ho sem prosím hoď. Zatím jsem nucena považovat to za fámu.

O vyhazování křesťanských uprchlíků z lodí jsem nenašla také žádné informace. A to ani u lékařů bez hranic. Ačkoliv z lidského hlediska takovou informaci vyloučit nejde pokud umírající a panikařící lidé na lodích se snaží zvýšit své šance na přežití, nebo pašeráci se snaží snížit zatížení lodě, ano i takový hyenizmus se v zoufalství děje a nejen na uprchlických lodích. Ovšem pro mně je to opět nepotvrzená informace, tedy fáma.

Lidé jsou v uprchlických táborech naprosto izolováni od světa - tady odkážu na svůj komentář výš [5]:, ve vypjatém prostředí se snáze šíři davová panika (u nás se šíří panika aniž bychom byli jakkoliv omezováni) a stačí jeden dva problémový jedinci a strhnou sebou celý dav. Chování je zde zcela stejné jako chování davu například při fotbalovém zápase, dav je jen tak inteligentní jako jeho nejhloupější jedinec a tak se stane, že i velmi vzdělaný profesor najednou hází židlema. Vendy, sama si řekni jak bys na tom byla psychicky ty, být třeba měsíc izolována od světa za ostnatým drátem, odtržená od rodiny, která je v oblasti, kde se válčí a všude okolo cizí lidé, někteří z nich i "nepřátele" z oblastí která na tvou domovinu útočí - a stále nevědět kdy tě pustí ven, kam tě přesunou a co s tebou bude. (Když například nervově hroutící se křesťan pošlape korán?). Proto jsou azylanti pokud možno izolováni dle původu a náboženství.

Stále je to ukočírovatelný problém, který lze vyřešit právě přerozdělením. Získáním aspoň nějakých jistot a naděje na to, že bude líp, že přežijí, že nebudou vězni aniž by cokoliv provedli. Začlenit se do společnosti, najít si práci, a možná časem získat možnost sloučení rodin. Je nutné je začlenit, dřív než začnou skutečné problémy, a řešení poslat je zpět není řešení, jak jsem psala v článku.

[16]: Egopede klidně reaguj, naopak, ty si například všímáš i jiných faktorů než já, tudíž mi pak informace připadají mnohem více objektivní.

18 acontrario acontrario | Web | 20. července 2015 v 18:22 | Reagovat

[15]: A to je právě ten problém s tím šílenstvím, co se kolem imigrantů děje.
Ten příběh o zabírání domů Italům sem donesl Okamura v jednom z těch videoposelství. Akorát se pak zjistilo, že to byl trolling nějkýho bulvárního plátku z Německa.
Vyhazování křesťanů z lodi. Zase. Každej to někde někdy četl, ale nikdo neví kde.
A pak ta argumentace de celá do prdele.. Já sem proti přijímání, ale když vidím, co všechno jsou schopni hlásat ostatní, tak se ani nedivím, že mají obraz, jakej mají.

19 surpan surpan | E-mail | Web | 20. července 2015 v 21:13 | Reagovat

Tohle by mělo jít na týden na hlavní stranu blogu. Zatím nejodbornější článek na dané téma a i přesto, že s plno věcma nesouhlasím a jsem spíš proti, je to velmi dobře sepsané a není to totálně naivní text některých podporovatelů uprchlíků.
Jen se dívám, že tu vedeš rozsáhlou diskuzi, mnohdy i sama a délka komentářů výrazně přesahuje délku článku. To ses měla ještě rozepsat tam :-D

20 agrrrefrit agrrrefrit | Web | 20. července 2015 v 21:21 | Reagovat

[19]: Obávám se (a jak píšu na konci článku) to už by tuplem nikdo nečetl. Dlouhý texty nikdo nerad... :D

21 surpan surpan | E-mail | Web | 20. července 2015 v 21:25 | Reagovat

[20]: Jo no, chtěl jsem si přečíst i komentáře, ale v tom horku mi došly síly :-D Tak na etapy, třeba zítra :D

22 acontrario acontrario | Web | 22. července 2015 v 12:59 | Reagovat
23 didslife didslife | Web | 25. července 2015 v 0:17 | Reagovat

vidno že sa aspon niekto na blog.cz snaží (narozdiel odomňa :-D ), pekný článok

24 Kosma Kosma | Web | 28. července 2015 v 21:34 | Reagovat

Já zas nemám žádný znalosti z politologie, takže ráda bych takový propracovaný články s odkazama četla na úvod, když se začal problém medializovat. A na základě nich si měl člověk vytvořit vlastní názor, zda ano či ne. Já četla spoustu takových těch laických článků, kde autoři přesně věděli proč ano nebo ne, ale v podstatě ničím to neměli podložený - sama bych si netroufla psát názor na něco, o čem nic nevím. Takže díky za info! :-)

25 Pražský poděs Pražský poděs | E-mail | 10. srpna 2015 v 23:48 | Reagovat

Yisss...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama